3CX heeft weer een nieuwe geüpdatete versie, namelijk de update 5 alfa 2. Deze update heeft de performance, stabiliteit en compatibiliteit van het vernieuwde .NET Core 3.1-platform van update 5 verbeterd. Grote verbeterpunten hiervan zijn de verkorte ramp-uptijd van 3CX tijdens het opstarten en kan de telefooncentrale een grotere belasting van het callcenter verwerken. Deze tweede alfaversie zorgt ook nog voor ondersteuning voor aanvullende regels voor alarmnummers; de beller-ID kan worden overschreven en je kunt noodbeleidsnamen toepassen.

De alfa 2 is voorzien van nieuwe technieken om de ramp-uptijd te optimaliseren. Ramp-uptijd: de periode waarin de telefooncentrale te maken krijgt met een aantal clients die verbinding willen maken, vaak na een reboot of een netwerkstoring.
Tijdens een stresstest wist alfa 2 in tien uur meer dan 130.000 gesprekken te verwerken en ruim een half miljoen chatberichten te verzenden via verbindingen met meer dan 2500 SIP-clients (onder andere IP-telefoons, webclients en 3CX-apps). Wat alfa 2 deed in 10 uur is wat een callcenter gemiddeld per maand (!) krijgt te verwerken.

Verbeteringen voor alarmdiensten in Alfa 2

Ook voorziet alfa 2 alarmdiensten van alle gegevens die nodig zijn om snel op een noodsituatie te kunnen reageren. Dit komt door middel van:

  • Aangepaste beller-ID: je kunt nu een aangepaste beller-ID instellen voor elk van de routes die voor alarmnummers zijn gedefinieerd. Deze ID vormt een Emergency Location Identification Number (ELIN), dat je via het portal van jouw VoIP-provider kunt koppelen aan een Emergency Response Location (ERL). Op die manier bevat de aangepaste beller-ID de locatie van de noodsituatie die wordt gemeld door de beller.
  • Noodbeleidsnaam: de parameter “%%EMERGENCYRULENAME%%” kan worden toegevoegd aan het berichtsjabloon om meer informatie te verzenden in het geval van een noodsituatie. Je kunt bijvoorbeeld een alarmnummer de naam “112 @ mijn bedrijf – eerste verdieping” geven om ontvangers direct te voorzien van de bedrijfsnaam en locatie.

Overige verbeteringen

  • Windows-app is bijgewerkt voor bedieningselementen en API’s van update 5. De nieuwe app vereist v16 update 5 of hoger.
  • Chatperformance van webclient is geoptimaliseerd.
  • Diverse optimalisaties en correcties voor wachtrijen op basis van vaardigheden.