Klachtenprocedure

Destiny doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of dienstverlening. Indien u een klacht heeft, laat het ons weten. Alleen dán kunnen wij uw klacht verhelpen en wij onze dienstverlening verbeteren.

U kunt met uw klacht in eerste instantie terecht bij uw contactpersoon binnen Destiny, dit zal in eerste aanleg uw accountmanager of partnermanager zijn. Zij zullen samen met u een oplossing proberen te zoeken.

Indien uw klacht technisch van aard is of betrekking heeft op support, kunt u hiervoor de onderstaande escalatiematrix hanteren.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan vragen wij u om uw klacht officieel in te dienen. Dit kan via de volgende klachtenprocedure. 

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar klachten@destiny.nl. Wees in uw klachtomschrijving zo volledig mogelijk, alle informatie die kan bijdragen, zal bijdragen aan een goede en snelle afhandeling van uw klacht.

Doorlooptijd

Na ontvangst van uw klacht zullen wij binnen 3 werkdagen inhoudelijk op uw klacht reageren. Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst, op te lossen. Deze periode start na dagtekening van de ontvangstbevestiging. Indien er meer tijd nodig is om uw klacht af te handelen zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte brengen per mail. Hierbij zullen we ook aangeven welke periode wij verwachten nodig te hebben om uw klacht af te kunnen handelen.

Afhandeling

Na in ontvangst neming van uw klacht, zullen we onderzoeken hoe we de klacht zo goed mogelijk op kunnen lossen. Het kan zijn dat er meer informatie benodigd is voor een goede afhandeling, in dit geval zullen we contact met u opnemen. We zullen contact opnemen in het geval de klachtomschrijving niet volledig is. Zodra de klachtomschrijving volledig is, gaan we bekijken hoe we uw klacht zo goed mogelijk voor u kunnen oplossen en komen wij met een voorstel ter verbetering. Indien u akkoord bent met de voorgestelde verbetering, zullen we alles in het werk stellen om de voorgestelde verbetering(en) zo spoedig mogelijk uit te voeren.