De bewezen voordelen van thuiswerken

Betere concentratie, minder ziekteverzuim, een grotere productiviteit, werk-privé in balans en minder reistijd wat zorgt voor minder files; de voordelen van thuiswerken zijn legio. Er is al heel wat geschreven over de voor- en nadelen van thuiswerken. Ook de plichten die je als werkgever hebt t.o.v. je werknemers.

Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft hier regelmatig onderzoek naar gedaan. Daaruit komt naar voren dat in 2017 bijna 3 miljoen van de 8,3 miljoen werknemers en zelfstandigen (een derde) wel eens thuis werkten. Van deze groep thuiswerkers deed twee derde dat incidenteel. Dit kan op een vaste dag zijn of af en toe.

Voordelen thuiswerken:

Meer vrouwen dan mannen werken regelmatig thuis
Het verschil tussen thuiswerkende mannen en vrouwen is niet heel groot: 45 procent mannen en 55 procent vrouwen. De toename van thuiswerkers zit hem vooral in de ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel). De beroepen waar het thuiswerken veel voorkomt zijn creatieve- en taalkundige beroepen. Onder ICT-ers en managers is het thuiswerken echter veel gebruikelijker. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Ook de pedagogische beroepen lenen zich goed voor het (gedeeltelijk) thuiswerken.

Productiviteit hoger bij thuiswerken
Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de productiviteit van het thuiswerken. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat er genoeg voordelen zijn om thuiswerken te stimuleren. 9 op de 10 werknemers verzetten thuis evenveel of meer werk dan op kantoor. 8 van de 10 besteden zelfs meer uren aan hun werk dan op kantoor. Dat kan ook een gevaar zijn. De scheiding tussen privé en zakelijk is moeilijker te maken.

Wegvallen tijdsdruk
Doordat de werknemer niet meer in het drukke verkeer van en naar kantoor hoeft te rijden valt er vaak ook een tijdsdruk weg die niet bevorderlijk is voor de productiviteit. Wat vaak gebeurd is dat de tijd die men kwijt is met reizen, inzet om te werken. Hierdoor ontstaat er tijd om tussendoor wat tijd aan huishoudelijke taken te besteden. Een duidelijke win-win situatie. Om nog maar te zwijgen over het afnemen van de verkeersdrukte doordat meer mensen thuiswerken.

LEESTIP
Onderzoek: Thuiswerkers makkelijke prooi voor cybercriminelen!

Lees de blog

Een aantal nadelen

Familie van thuiswerkers soms de dupe
Van de werknemers die incidenteel thuiswerken geeft 61 procent aan dat het werk voorrang krijgt boven de familiebezigheden. Vaker dan werkenden die gewoonlijk thuiswerken of juist helemaal niet thuiswerken, geven incidentele thuiswerkers aan dat ze activiteiten met hun familie missen of verwaarlozen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en CBS.

Vertrouwen en collegialiteit
Een groot nadeel is dat de thuiswerker het directe contact met zijn collega’s mist. Even binnenlopen om wat te bespreken is er niet meer bij. Daarnaast moet de directie of leidinggevende goede afspraken maken met de thuiswerker om zijn/haar werk te kunnen meten of controleren. Dan is het aan de thuiswerker op welke tijdstippen het werk gedaan wordt. Dat is vaak ook een kwestie van vertrouwen. Diverse onderzoeken hebben echter aangetoond dat werknemers die invloed hebben op hun eigen werkomstandigheden prettiger in hun vel zitten. Een thuiswerkplek kan daar positief aan bijdragen.

Thuiswerkers faciliteren

Maar heb je eenmaal besloten dat de medewerkers thuis mogen werken, dan is het belangrijk dat dit gebeurd met de beste voorzieningen. Het werk moet net zo efficiënt en nauwkeurig worden gedaan als op de werkplek op kantoor volgens de juiste ARBO regels. Moet jouw werknemer telefonisch bereikbaar blijven voor klanten en collega’s? Kan de werknemer bij alle belangrijke documenten en software? Is de internetverbinding thuis toereikend om dit allemaal te realiseren? Dit zijn vragen die vooraf goed beantwoord moeten worden voordat je JA zegt op de vraag om thuis te mogen werken.

Vraag een gratis demo aan